electro vehicle
electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
קלנועם קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופנים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלק


mini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !

 


חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

חוקים ותקנות - קלנועית מיני רכב חשמלי

"אנרגיה בהיבט רב תחומי" - מילון למונחים


"אנרגיה בהיבט רב תחומי" מאת רמי אריאלי

אוזון
מולקולה המכילה 3 אטומי חמצן. נוצרת באטמוספירה כאשר מולקולה של שני אטומי חמצן מתפרקת וכל אחד מאטומי החמצן מצטרף למולקולת חמצן אחרת. שכבת האוזון באטמוספירה מגינה על כדור הארץ מפני קרינה בתחום האולטרא סגול. בשנים האחרונות מתדלדלת שכבת האוזון באטמוספירה, והחשש הוא שתהליך זה נגרם כתוצאה מזיהומים סביבתיים שנוצרו על ידי בני אדם.
--------------------------------------------------------------------------
אופ"ק (OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries)
אירגון המדינות המייצאות נפט גולמי. אירגון הכולל מדינות מהמזרח התיכון, צפון אפריקה ודרום אמריקה שמטרתו היא לתאם מדיניות אספקת נפט (בעיקר לטובת שליטה במחירי הנפט הגולמי). האירגון נוסד בשנת 1968. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנטרופיה
מידה לאנרגיה הבלתי ניתנת לניצול של המערכת. אנרגיה שלא ניתן להמיר אותה לצורות אחרות של אנרגיה. האנטרופיה הכוללת ביקום גדלה כל הזמן. השינוי באנטרופיה (DeltaS) של מערכת, שווה לתוספת החום (dQ) מחולקת בטמפרטורה המוחלטת (T).
dS = dQ/T units: [J]/0K
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה
גודל פיזיקלי שממדיו הם של כוח כפול מרחק, הנשמר בכל האינטראקציות של מערכת סגורה. גודל זה מופיע בצורות שונות, וניתן להמירו מצורה אחת לשניה. יחידות מקובלות למדידת אנרגיה הן קילוקלוריה, ג'אול, וקילוואט שעה. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיית רוח
אנרגיה המופקת מניצול משבי הרוח (אנרגיה קינטית) להנעת מערכות מכניות אחרות כגון טורבינות המשמשות להנעת גנרטורים לייצור חשמל. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיית שמש
קרינה אלקטרומגנטית המגיעה לכדור הארץ מהשמש. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה גיאותרמית
אנרגיית חום הבאה מקרום כדור הארץ, שמקורה בליבה המותכת של כדור הארץ. כאשר אנרגיה זו נפלטת בצורת קיטור ניתן ישירות להשתמש בה לטורבינות קיטור, או לחימום בתים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה גרביטציונית
אנרגיית המשיכה בין שני גופים חומריים. כוח הגרביטציה פרופורציוני למכפלת המסות של שני הגופים, ופרופורציוני הפוך לריבוע המרחק בין מרכזיהם.
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה גרעינית
אנרגיה המשתחררת בהתפרקות של גרעיני אטומים. מקורה של האנרגיה הזו הוא פחת המסה בין המרכיבים לתוצרים. מסה חסרה זו הופכת לאנרגיה על פי הנוסחה המפורסמת של איינשטיין:
E = m*c2
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה הידרואלקטרית
אנרגיה חשמלית המופקת ממים. דרך אחת להפקת אנרגיה הידרואלקטרית היא באמצעות מים הנופלים מגובה גבוה למקום נמוך יותר, ותוך כדי נפילתם מסובבים טורבינות המניעות גנרטורים לייצור חשמל. דרך נוספת היא באמצעות תנודות הגיאות והשפל ליד החוף, או הפקת אנרגיה מהתנועה המתמדת של גלי הים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה חלופית (Alternative Energy)
מקורות אנרגיה שאינם קשורים לדלק מחצבי (פוסילי). כוללת את כל האנרגיות המתחדשות, ובנוסף את אנרגיית ביקוע הגרעין, מיזוג גרעיני, ואת כל הנושא של מימן כאמצעי איחסון אנרגיה וניצולה.
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה כימית
אנרגיה האגורה במבנה האטומים והמולקולות (קשרים בין אטומים). צורת אנרגיה זו משתחררת בריאקציה כימית. לדוגמא: עיכול המזון. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה מגלי הים
קיימים פרוייקטים נסיוניים ברחבי העולם המחפשים דרכים להפיק אנרגיה מהתנועה המתמדת של גלי הים. הקשיים הכרוכים בכך הם העלויות הגבוהות של הקמת מתקנים יעילים ועמידים בתוך הים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה מתחדשת (Renewable Energy)
מקור אנרגיה שאינו מתכלה בזמן סביר. דוגמאות לאנרגיה מתחדשת הן: קרינת השמש, ניצול אנרגיית רוח, גלי ים, גאות ושפל, ביומסה, גיאותרמית, הידרואלקטרית, וכו'.
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה פוטנציאלית
אנרגיה "אגורה". אנרגיה בכל צורה שאינה קשורה לתנועה. אנרגיה אגורה יכולה להיות בקשר כימי, בקשר גרעיני, או אנרגיה של מצב גוף אחד ביחס לשני.
--------------------------------------------------------------------------
אנרגיה קינטית
אנרגיה של תנועה. סוג של אנרגיה מכנית. לגוף יש אנרגיה קינטית עקב מסתו (m), ומהירותו (v), לפי הנוסחה: Ek = m*c2
--------------------------------------------------------------------------
אנתרציט (Anthracite)
פחם שחור, המכיל כמות גבוהה של פחמן (92%-98%). פחם זה הוא בעל ערך קלורי גבוה של חימום: 12,000 - 15,000 יחידות חום בריטיות לפאונד. זהו הפחם הקשה ביותר, הבוער בצורה הנקייה ביותר, ובטמפרטורה הגבוהה ביותר. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
אפקט החממה (Greenhouse Effect)
אפקט חימום הנוצר עקב הצטברות של דו תחמוצת הפחמן (CO2) באטמוספירה. הגז דו תחמוצת הפחמן שקוף לקרינת השמש המגיעה לכדור הארץ, אולם לא מעביר את הקרינה לאחר שנבלעה ונפלטה שוב כאנרגיית חום. כתוצאה מכך החום אינו יכול להיפלט מכדור הארץ, ונשאר כלוא מתחת לאטמוספירה כך שהוא מעלה את הטמפרטורה על פני שטח כדור הארץ.
--------------------------------------------------------------------------
אתנול
אתיל אלכוהול, או אלכוהול של גרעינים. נוסחה כימית: C2H5OH ניתן לייצר אתנול מביומסה בתהליך תסיסה (פרמנטציה). (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
בטומן (סוג של פחם) (Bituminous Coalr
פחם רך, פחם בו יש חלק ניכר (15%-50%) של חומר המתאדה בקלות. סוג של פחם שנוצר לפני זמן קצר יותר מאשר הפחם השחור (הקשה). צבעו חום כהה עד שחור, והוא בוער עם עשן רב. כאשר מוציאים מהבטומן את החומר המתאדה באמצעות חימום בהעדר חמצן, הוא הופך ל Coke. קוק הוא פחם מוצק. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
ביומסה
כמות חומר אורגני. בדרך כלל צמחייה והפרשות בעלי חיים. בנושא אנרגיה מגבילים את ההגדרה לחומרים המנוצלים ליצירת דלקים סינתטיים, כגון מימן ומתאן. גזי בעירה נוצרים מתוך פסולת אורגנית בתהליך ללא חמצן (אנאארובי). (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
ביקוע גרעיני (Fission)
חלוקה של גרעין כבד לשני גרעינים קלים יותר, תוך שחרור כמות גדולה של אנרגיה, ונאוטרון אחד או יותר. הנאוטרון הנפלט יכול להיבלע על ידי גרעין אחר, ולגרום בו לתהליך ביקוע גרעיני. כך נוצרת ריאקציית שרשרת. בתחנת כוח המבוססת על כורים גרעיניים משתמשים באנרגיה הנפלטת בתהליך הביקוע הגרעיני ליצירת הקיטור המשמש להנעת הטורבינות.
--------------------------------------------------------------------------
בית סולארי
בית המתוכנן כדי לנצל בצורה אופטימלית את אנרגיית השמש. בבית כזה משתמשים בתאי שמש על הגג, במיזוג אוויר המבוסס על קליטת קרינת השמש, הזרמתה למקום הנדרש, ואחסונה בהתאם לצורך. בדרך כלל משתדלים שהבית יספק את כל תצרוכת האנרגיה שלו, ומנצלים בו כל טכנולוגיה אפשרית לשם כך.
--------------------------------------------------------------------------
בנזין (Gasoline)
מוצר דלק המתקבל מזיקוק של נפט גולמי. מורכב ברובו מפחמימנים קלים, המתקבלים בתהליך הפיצוח של הנפט הגולמי. משמש כדלק למנועי בעירה פנימית, המשמשים כדלק ברוב המכוניות הפרטיות. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
בעירה (שריפה) (Combustion)
ריאקציה כימית מהירה המשחררת כמות חום גדולה מלווה באור. בדרך כלל תהליך בעירה הוא התרכבות של החומר עם חמצן (חימצון).
--------------------------------------------------------------------------
בריכת שמש
מתקן לקליטת אנרגיית השמש במים על פני שטח גדול. בתוך בריכת השמש קיים ריכוז מלחים גבוה בתחתית, כך שאנרגיית השמש נשארת לכודה בתוך המים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
ג'אול (Joule)
יחידה למדידת אנרגיה בשיטת היחידות MKS. מוגדרת על פי פעולת כוח של 1 ניוטון לאורך דרך של 1 מטר. שווה ל 0.2390 קלוריות. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
גז טבעי
תערובת פחמימנים במצב גזי הנמצאת בעומק האדמה באופן טבעי. הגז כלוא בחללים בין סלעים בתוך האדמה, לעיתים ביחד עם נפט גולמי. מורכב כמעט כולו ממתאן, CH4, אך מכיל גם מעט פחמימנים כבדים יותר. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
גזוהול
דלק למכוניות שנוצר מעירבוב 10%-20% אתיל אלכוהול (אתנול) שהתקבל מביומסה, עם בנזין רגיל 80%-90%. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
גידול אקספוננציאלי
גידול בו אחוז הגידול לפרק זמן הוא קבוע. כאשר משרטטים גידול מסוג זה על גרף חצי לוגריתמי בו הציר האנכי מכיל את לוגריתמוס המספר, מקבלים גרף של קו ישר. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
גנרטור
מתקן היוצר אנרגיה חשמלית מאנרגיה מכנית. באמצעות סיבוב יחסי בין סליל מחוט מתכתי לבין שדה מגנטי, נוצר מתח חשמלי.
--------------------------------------------------------------------------
דאוטריום
איזוטופ של מימן, שהגרעין שלו מכיל פרוטון אחד ונאוטרון אחד (בדרך כלל למימן יש רק פרוטון אחד בגרעין). הדאוטריום מהווה 0.0164% מהמימן הנמצא בטבע. מקווים להשתמש בדאוטריום כדלק גרעיני לתהליך המיזוג הגרעיני.
--------------------------------------------------------------------------
דו תחמוצת הפחמן CO2
תרכובת של פחמן וחמצן הנוצרת בעת בעירת פחמן או תירכובת פחמימנית. נוסחה כימית: CO2
--------------------------------------------------------------------------
דוד שמש
מתקן ביתי לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש הנקלטת בקולטי שמש שחורים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
דלק (Fuel)
חומר שניתן להבעירו ולהפיק ממנו חום. מקובל לכלול בהגדרת דלק גם את הדלקים הגרעיניים היוצרים חום בתהליכים גרעיניים שאינם תהליך שריפה. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
דלק מחצבי (Fossile Fuel)
דלק הנמצא בטבע שנוצר מצמחיה ובעלי חיים שהתאבנו לפני מיליוני שנים. ניתן לחצוב דלקים אלו מתוך האדמה. דוגמאות הן: נפט גולמי, גז טבעי, פחם. כל הדלקים המחצביים הם דלקים מבוססי פחמן, ולכן בעת בעירתם הם פולטים דו תחמוצת הפחמן. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
הידרו-אלקטרי
תהליך יצירת חשמל תוך ניצול האנרגיה הגרביטציונית של נפילת מים ממקום גבוה למקום נמוך יותר. המים עוברים דרך להבי טורבינה המסובבת גנרטור המייצר חשמל. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
הליוסטט
מתקן הכולל מראה ומכוון אותה כך שקרינת השמש תוחזר מהמראה כל הזמן למקום הרצוי. משתמשים בהליוסטטים בשדה מראות של מגדל שמש כדי לאסוף את הקרינה משטח גדול למקום אחד. מערכת העקיבה אחר מיקום השמש בדרך כלל מבוקרת מחשב. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
הספק
קצב ביצוע עבודה. נמדד ביחידות של אנרגיה ביחידת זמן כמו ג'אול בשניה. יש גם יחידות מיוחדות כמו כוח סוס או וואט. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
זיהום אוויר (Air Pollution)
חומרים מזהמים כגון SO2, תוצרי שריפת הבנזין במנוע המכונית, רעלים הנפלטים מהתעשייה, אדי חומרים רדיואקטיביים.
--------------------------------------------------------------------------
זמן מחצית חיים (Half Life)
זמן מחצית חיים של יסוד רדיואקטיבי הוא הזמן בו מתפרקת חצי הכמות של חומר רדיואקטיבי, שהופכת ליסוד אחר. לאחר שתי מחציות חיים נותר רק רבע מהכמות של החומר המקורי. לאחר 3 מחציות חיים רק שמינית מהחומר המקורי, וכו'.
--------------------------------------------------------------------------
חבית נפט (Barrel)br> משמשת כיחידת מדידה של דלק מחצבי (נפט גולמי). שווה ל 42 גלון אמריקאי, או בערך 306 פאונד. חבית אחת שווה ל 5.6 פיט מעוקב, או ל 0.159 מטר מעוקב. עבור נפט גולמי, חבית אחת שווה 0.136 טון. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
חום
צורה של אנרגיה קינטית הזורמת מגוף אחד לשני עקב הפרשי טמפרטורות ביניהם. אפקטים של חום נובעים מהתנועה המולקולרית של האטומים או המולקולות מהם מורכב החומר. מודדים חום ביחידות של קילוקלוריות, ג'אול, או יחידה תרמית בריטית.
--------------------------------------------------------------------------
טורבינה
מתקן מכני המסתובב כתוצאה מזרימת גז או נוזל בזרימה. ברוב הטורבינות משתמשים במים קיטור או אוויר כדי לסובב גלגל המסובב גנרטור המייצר חשמל.
--------------------------------------------------------------------------
טמפרטורה
מידה לאנרגיה הקינטית הממוצעת של המולקולות של החומר. מהווה מדד למעבר חום מגוף לגוף. נמדדת לפי מספר סקלות: קלווין, צלסיוס ופרנהייט.
--------------------------------------------------------------------------
טמפרטורה מוחלטת - מעלות קלווין
סקלת טמפרטורה בה נבחרה טמפרטורה אפס כטמפרטורה הנמוכה ביותר הקיימת בטבע (-237.16). מעלת קלווין שווה בערכה למעלת צלסיוס.
--------------------------------------------------------------------------
יחידה תרמית בריטית (BTU = British Thermal Unit)
יחידת אנרגיית חום השווה לכמות החום הדרושה להעלאת הטמפרטורה של פאונד אחד של מים במעלה אחת של פרנהייט בתנאי לחץ וטמפרטורה תקניים. יחידה זו שווה בערך לרבע קילוקלוריה (252 קלוריות), או ל 1055 ג'אול, או ל 0.293 וואט-שעה. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
יעילות (מקור אנרגיה) - נצילות
יעילות המרת אנרגיה היא היחס בין עבודה יעילה שניתן לקבל, או אנרגיה זמינה שניתן לנצל לבין אנרגיה מושקעת.
--------------------------------------------------------------------------
כוח סוס (Horse Power)
יחידה למדידת הספק השווה ל 746 וואט. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
כור גרעיני
מתקן בו משתמשים בדלק גרעיני היוצר בריאקציית שרשרת מבוקרת אנרגיה. בדרך כלל אנרגיה זו משמשת לחימום נוזל, שאדיו משמשים להנעת טורבינות המניעות גנרטורים לייצור חשמל.
--------------------------------------------------------------------------
ליגניט (Lignite)
פחם חום (באיכות ירודה) אשר ניתן להפיק ממנו מעט חום יחסית בעת בעירתו. מכיל לחות גבוהה, ובוער בצורה לא נקייה (מקור לזיהום אוויר).
--------------------------------------------------------------------------
מוליכות
מעבר אנרגיה ישירות ממולקולה למולקולה. קיימת מוליכות חשמלית, וקיימת מוליכות חום.
--------------------------------------------------------------------------
מגדל שמש (Solar Tower)
מתקן בו נאספת קרינת השמש משדה מראות (הליוסטטים) המשתרע על פני שטח גדול. ניתן להגיע בקולט מרכזי במגדל שמש לטמפרטורה גבוהה של אלפי מעלות צלסיוס. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
מנוע חום
מתקן המשמש להמרת אנרגיית חום לאנרגיה מכנית.
--------------------------------------------------------------------------
מיזוג אוויר
מערכת שליטה בטמפרטורה בתוך בניין. המערכת כוללת בדרך כלל אפשרות חימום או קירור בהתאם לנדרש.
--------------------------------------------------------------------------
מיזוג גרעיני (Fusion)
יצירת גרעין של יסוד כבד משני גרעינים קלים יותר. דוגמאות לכך הם חיבור איזוטופים של מימן ליצירת הליום תוך שיחרור כמויות גדולות של אנרגיה. מסת הגרעין הכבד קטנה מסכום המסות של שני הגרעינים הקלים, כאשר הפרש המסה מופיע בצורה של אנרגיה. בתהליך המיזוג הגרעיני נוצרת כמות חום רבה ביותר. זהו התהליך בו נוצרת האנרגיה הנפלטת מהשמש. זהו התהליך המתרחש בפצצת המימן. מנסים לבצע תהליך זה בצורה מבוקרת על פני כדור הארץ.
--------------------------------------------------------------------------
מימן כאמצעי לאיחסון אנרגיה (דלק)
מימן הוא היסוד הקל ביותר. מימן חופשי מיוצר בתהליך אלקטרוליזה של מים. את המימן ניתן לאחסן, ולנצל להפקת אנרגיה במקום ובזמן הנדרשים כמקור אנרגיה על ידי בעירה, או באמצעות תא דלק. מימן כגז ניתן להזרים בצינורות, או להעביר במיכלי גז. מימן ביחד עם חמצן יוצרים מים, כך שבעירת מימן היא ללא יצירת זיהום אוויר.
--------------------------------------------------------------------------
מספר אוקטן (Octane)
גודל המאפיין דלק לתחבורה, בהתאם לכמות הנקישות שהוא יוצר במנוע. ככל שמספר האוקטן גבוה יותר הדלק נחשב יקר יותר.
--------------------------------------------------------------------------
מעלות פרנהייט (Fahrenheit)
סקלת טמפרטורה בה טמפרטורת ההיתוך של הקרח היא 32 מעלות, וטמפרטורת הרתיחה של המים 212 מעלות. מעלת פרנהייט שווה ל 5/9 מעלת צלסיוס. כדי להפוך מעלת פרנהייט למעלת צלסיוס, יש להחסיר 32, להכפיל ב 5, ולחלק את התוצאה ב 9.
--------------------------------------------------------------------------
מעלות צלסיוס (Centigrade, Celsius)
סולם טמפרטורה בו נבחרה טמפרטורת ההמסה של הקרח כ 0 מעלות, וטמפרטורת הרתיחה של המים כ 100 מעלות. מעלת צלסיוס אחת היא בערך 9/5 מעלת פרנהייט. זוהי שיטת היחידות המקובלת בעולם למדידת טמפרטורה על פי השיטה התיקנית MKS. כדי להפוך מעלת צלסיוס לפרנהייט, יש להכפיל ב 9, לחלק ב 5, ולהוסיף 32.
--------------------------------------------------------------------------
מנוע
מתקן להמרת אנרגיה מסוג כלשהו לאנרגיה קינטית, בדרך כלל מתוך כוונה לנצל אותה כעבודה יעילה. קיימים: מנוע חשמלי - משתמש בזרם חשמלי ליצירת שדה מגנטי. מנוע שריפה פנימית - ממיר את האנרגיה הכימית שבדלק לחום, המשמש לחימום גז המתפשט בתוך בוכנה. מנוע דיזל -
--------------------------------------------------------------------------
מצבר
סוללה חשמלית נטענת. במכונית משתמשים בדרך כלל בסוללה המבוססת על עופרת עם חומצה. האלקטרודות הן עופרת ותחמוצת עופרת, והחומצה המשמשת כאלקטרוליט היא חומצה גופרתית.
--------------------------------------------------------------------------
מתאן
גז דליק חסר ריח. מתאן נוצר מהתפרקות חומר אורגני (ביומסה). מתאן יכול לשמש כדלק גזי יעיל. נוסחה כימית CH4. מתאן מהווה מרכיב עיקרי של גז טבעי. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
נאוטרון
חלקיק אלמנטרי הנמצא בכל גרעיני היסודות חוץ ממימן. המסה שלו בערך זהה למסת הפרוטון, אלא שאין לו מטען חשמלי. נאוטרונים משתחררים בתהליכי ביקוע גרעיני, ולעיתים גם בתהליכי מיזוג גרעיני.
--------------------------------------------------------------------------
נפט גולמי (Crude Oil)
תערובת פחמימנים בצורה נוזלית הנמצאת באופן טבעי במעמקי האדמה. מהווה חומר הגלם ממנו מפיקים את מוצרי הנפט, והדלקים הנוזליים. מכיל מעט תירכובות גופרית, חנקן וחמצן. התערובת נוזלית בלחץ אטמוספירי. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
סוללה (בטריה)
מתקן הממיר אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית. סוללה מורכבת מתאים, שכל אחד מהם מייצר מתח חשמלי מסויים. את התאים ניתן לחבר בטור ובמקביל בהתאם לדרישות אספקת החשמל. בכל סוללה יש אלקטרודה חיובית ואלקטרודה שלילית, ובינהן נמצא האלקטרוליט. בין האלקטרודות נוצר הפרש פוטנציאלים. בתוך האלקטרוליט נעים היונים החיוביים מהאלקטרודה השלילית לאלקטרודה החיובית. קיימות סוללות מסוגים שונים, המורכבות מחומרים שונים. הסוללה הפשוטה מורכבת מפחמן ואבץ, ויוצרת אנרגיה חשמלית בתהליך חימצון הפחמן. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
סוללה נטענת (ניקל קדמיום)
סוללה חשמלית שלאחר שהתרוקנה, מחברים אותה למקור אנרגיה חשמלית, וטוענים אותה מחדש לשימוש חוזר. משמשת במכשירי חשמל ניידים כגון טלפונים סלולריים, או מחשבים ניידים.
--------------------------------------------------------------------------
סוללת אוויר (Air Battery) סוללה בה אוויר מהווה את אחת האלקטרודות - תא דלק. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
ספקטרום אור
חלק הספקטרום האלקטרומגנטי הנמצא בתחום הנראה (400-700 ננומטר).
--------------------------------------------------------------------------
פוטוסינתיזה
תהליך בו צמחים ירוקים הופכים את קרינת השמש לאנרגיה כימית. דו תחמוצת הפחמן ומים הופכים לפחמימות כגון גלוקוזה. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
פחם
חומר אורגני מוצק הניתן לשריפה, ומשחרר אנרגיה בתהליך זה. מורכב מפחמן מימן חמצן וחנקן. חומר שביר, המורכב משכבות מישוריות של פחמן. צבעו בין חום כהה לשחור. בלתי מסיס במים. מורכב ברובו הגדול מפחמן, ונוצר מתהליך ריקבון ללא חמצן של צמחיה לפני מיליוני שנים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
פחמי עץ (Charcoal) פחם נקבובי בצבע שחור, שנוצר מבעירה ללא אוויר של עץ. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
פיצוח (Cracking) תהליך עיבוד המבוצע בבית זיקוק לנפט, בו שוברים מולקולות פחמימנים ארוכות ומסדרים מחדש את המבנה המולקולרי בשרשרות קצרות. בתהליך עיבוד הנפט הגולמי (Oil) לדלקים כגון בנזין, סולר, דיזל, הופכים שרשרות פחמן ארוכות לפחמימנים קלים. ריאקציות הפיצוח יכולות להתבצע בטמפרטורות גבוהות ובלחץ גבוה, או בנוכחות קטליזטורים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
פצלי שמן (Oil Shale) סלע משקע המכיל חומר אורגני מוצק הנקרא קרוגן. כאשר מחממים את פצלי השמן לטמפרטורות גבוהות, יוצא מהם השמן, וניתן לנצלו כדלק.
--------------------------------------------------------------------------
פרמנטציה (תסיסה) (Fermentation) תהליך התפרקות קרבוהידראט (פחמימה) תוך יצירת CO2 או חומצה, או שניהם, בעיקבות פעולה של מיקרואורגניזמים.
--------------------------------------------------------------------------
רדיואקטיביות
מעבר ספונטני של יסוד אחד ליסוד אחר. התהליך מתבצע כאשר גרעין האטום פולט חלקיק או חלקיקים אלמנטריים, תוך כדי שיחרור אנרגיה.
--------------------------------------------------------------------------
רשת חשמל (Grid) מערכת כבלים מוליכים להובלת החשמל מתחנת הכוח לצרכן.
--------------------------------------------------------------------------
קולט שמש
מתקן לאיסוף קרינת השמש מאזור רחב והמרתו לחום. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
קטליזטור
חומר המשנה את קצב התרחשותה של ריאקציה כימית, מבלי שהוא עצמו עובר כל שינוי.
--------------------------------------------------------------------------
קילוואט [KW] יחידה למדידת הספק. משמשת בעיקר להספק חשמלי. שווה ל 1,000 וואט. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
קילוואט שעה [KWh] יחידה למדידת אנרגיה. משמשת בעיקר לאנרגיה חשמלית. שווה לפעולת קילוואט למשך שעה. שווה ל 853 קילוקלוריות של אנרגיית חום. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
קלוריה גדולה (קילוקלוריה) (KCal) יחידת אנרגיית חום השווה לכמות החום הדרושה להעלאת הטמפרטורה של קילוגרם אחד של מים במעלה אחת של צלסיוס. שווה ל 1000 קלוריות קטנות. קילוקלוריה שווה ל 4184 ג'אול. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
קרוסין (Kerosine) תערובת פחמימנים המתקבלת מזיקוק למקוטעין של נפט גולמי (פיצוח). משמש כדלק למטוסים או לטורבינות גז. מורכב מפחמימנים כבדים מעט יותר מאלו של בנזין או נפטא. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
קרינה אלקטרומגנטית
אנרגיה המתקדמת במרחב במהירות האור (c), ומורכבת משדות חשמלי ומגנטי המתנודדים בכיוון מאונך אחד לשני. קרינה אלקטרומגנטית כוללת את כל התחום מגלי רדיו ארוכים, ועד לקרני גאמה אנרגטיות.
--------------------------------------------------------------------------
רכב חשמלי
רכב הפועל על מנוע המופעל באמצעות אנרגיית חשמלית.
--------------------------------------------------------------------------
תא דלק
מתקן בו נוצר חשמל בתהליך אלקטרוכימי. אנרגיה כימית הופכת ישירות לאנרגיה חשמלית ללא תהליך בעירה. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
תא שמש
מתקן ההופך אנרגיית קרינה אלקטרומגנטית ישירות לאנרגיה חשמלית בתהליך פוטו-וולטאי. כל תא שמש יוצר מתח נמוך מסדר גודל של 0.5 וולט. רק צירופים של תאים בחיבורים בטור ובמקביל מאפשרים יצירת מקור שימושי לאנרגיה חשמלית. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
תא פוטו וולטאי - תא שמש (Solar Cell)
תא הממיר את אנרגיית השמש הפוגעת בו ישירות לחשמל. מורכב מחומרים חצי מוליכים. האור הנבלע בתא יוצר הפרדת מטענים חשמליים שיוצרת הפרש פוטנציאלים חשמלי. התאים המקובלים עשויים סיליקון, קדמיום סולפיד או גליום ארסניד. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
תנור שמש
מתקן לקליטת אנרגיית שמש משטח יחסית גדול (מטר מרובע ויותר), לצורך חימום מים או בישול מזון. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------
תעלת הימים
תעלה מוצעת לאספקת מים מים תיכון או מים סוף לים המלח. תעלה זו תשמש על פי ההצעה לאספקת חשמל ולהתפלת מים. (להרחבה הקלק כאן).
--------------------------------------------------------------------------

13/06/06
חזרה לעמוד קודם

להערות כתוב אל :
a_spid@walla.co.il