electro vehicle  
לעמוד הבית
  electro vehicle  
אפיקים קלנועית רחובות קלנועיות
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אופנים חשמליים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב כסאות גלגלים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב יד שניה
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אביזרים
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב מקורות מימון
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב פיקוד שבת
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס פרופיל קלנועם
קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס צור קשר

 

קלנועית רכב חשמלי מיני רכב אפיקים קלנועית רחובות גלברס מאגרי מידע

אתרים מעניינים
בטיחות קלנועית
תקנות קלנועית
אמנת נגישות
מונחים תעבורה
רכב חשמלי
שוויון זכויות
חוק חניה לנכים
רשויות מקומיות
סידורים לנכים
חוק תכנון ובניה-2
חוק תכנון ובניה-1
תקנות תכנון ובניה
מפקחים
נפגעי תאונות דרכים
ועדת הכלכלה
אנרגיה - מילון
תחבורה
תאי דלק
mini car
ניידות אישית נייד מחסום קורקינט קלנועית מיני רכב חשמלי לאיש אחזקה למבוגר לנכה סקוטר הניידות

קל פשוט וחסכוני !

 


הוראות בטיחות

הוראות בטיחות

הוראות בטיחותקלנועית - רכב חשמלי למבוגר, לאיש אחזקה ...          


            "עיר נגישה ואנשים עם מוגבלות בה"

הצהרת כוונות

 • אנו מאמינים שעיר נגישה תאפשר אנו, ראשי הרשויות המקומיות בישראל, מאמינים שכבוד וערך האדם הנם תנאי היסוד , שיש לקיים לגבי כל בני האדם ללא קשר לגיל, למין, לסוג המוגבלות או לאמונה.
 • אנו מאמינים שעיר נגישה תאפשר לאנשים עם מוגבלות לממש את הפוטנציאל האישי שלהם בתחומי החיים השונים במקסימום עצמאות , בכבוד תוך שיוויון הזדמנויות.
 • אנו מאמינים שהשתלבות אנשים עם מוגבלות הנו נושא המחייב את החברה כמכלול ולא רק את מערכות הרווחה והבריאות או/ו את האנשים עם מוגבלות כשלעצמם.
 • אנו מאמינים בנכונות הכללת השירותים לאנשים עם מוגבלות במסגרת השירותים הניתנים לכלל הציבור.
 • אנו מאמינים שמוגבלות ונכות הנם מושגים דינמיים, המושפעים בעיקר מתנאים סביבתיים המאפשרים או חוסמים ביטויי היכולות והכשרונות של כל אדם ואדם.
 • אנו מאמינים באחריות הרשות המקומית לבסס תנאים מתאימים להתבטאות והשתלבות מלאה של כלל התושבים, כולל אנשים עם מוגבלות, ולבער כל אותם גורמים המעכבים או מונעים אפשרות זו.
 • אנו מאמינים, שהרשות המקומית חייבת להצטייד באמצעים ובמשאבים הנדרשים על מנת לאפשר  שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות כעובדים וכמקבלי שירות ולשתף את התושבים עם מוגבלות בקביעת סדרי עדיפויות הנוגעות לעניין העיר בכלל ולעיניינם בפרט.
 • אנו מאמינים, שחובת הרשויות המקומיות לתכנן שירותים ומבנים ולאכוף את חוקי המדינה באופן שיבטיח נגישות לכלל האנשים עם מוגבלות, בשטחים הפתוחים, הבנויים, במאגרי מידע ושירותים מקוונים ובמכלול השירותים, האירועים  והאפשרויות השונות העומדות לרשות הציבור.
 • אנו מאמינים שאנשים עם מוגבלות, ככל שאר התושבים, זכאים להכרה בצורכיהם הפרטניים והחברתיים, כמו גם ביכולותיהם ועל הרשות ואזרחיה מוטלת הזכות ליצור עמם קשרי גומלין שוטפים תוך מתן מקום וכבוד הדדי.
 • אנו מאמינים שיש צורך לכונן ערוצי תקשורת, בין הערים השונות, על מנת לעודד, להדריך ולתמוך ביצירת תנאים שוויוניים לכלל התושבים ובפרט לאלה עם מוגבלות.
 • אנו מאמינים שנצליח להפוך את  הרשות המקומית לעיר נגישה ומשלבת.

הנ"ל מבוסס על ההצהרה ועל אמנת ברצלונה 1995.

 

"עיר נגישה ואנשים עם מוגבלות בה" -

אמנה עירונית

אנו ראשי הרשויות המקומיות בישראל מוסיפים להצהרתנו את ההתחייבויות הבאות:

 • לקדם מודעות ומחויבות גבוהה יותר לזכויותיהם, לצורכיהם הפוטנציאלים ולתרומתם של אנשים עם מוגבלות לחברה, כמשמעם ע"פ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.
 • להבטיח, בתחום סמכותנו, את זכותם של אנשים עם מוגבלות, להיות שונים ולזכות בהתאמות הנדרשות לשם השתלבותם בקהילה.
 • לקדם ולהבטיח, בתחום סמכותנו, את הגישה הפיזית , החושית והאנושית- עבור אנשים עם מוגבלות-  בכל תחומי החיים בעיר לתושביה ואורחיה - בתעסוקה, בפעילויות חברתיות, תרבותיות, ספורט ושעות הפנאי , מוניצפלית, זאת על מנת לאפשר להם לחיות ככל שאפשר, במסגרת הקהילה, המשפחה, תוך כיבוד זכותם המלאה למקסימום עצמאות, לכבוד לשיוויון הזדמנויות ולפרטיות.
 • לוודא שבכל מרכז מידע ומוקד שירות וסיוע פיזי ווירטואלי, השירות יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלויות וזאת על מנת ליידע  ולסייע להם במימוש זכויותיהם וחובותיהם.
 • לקיים מערכת קבועה של הכשרה והדרכת צוותים עירוניים ובין עירוניים, על מנת להבטיח מיומנות ואיכות בהספקת שירותים לאנשים עם מוגבלות, במסגרת השירותים הניתנים לכלל    הציבור.
 • לקדם, לעודד ולתמוך בחינוך והגברת המודעות לביעור הסטיגמות לגבי אנשים עם מוגבלות ולפעול ליצירת מפגשים בלתי אמצעיים באתרים נורמטיביים בין אנשים עם מוגבלות וכלל הציבור.
 • לחתור לשיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים וארציים של אנשים עם מוגבלות, ובני משפחה, למימוש הזכויות והחובות בהתאם לאמנה זו.
 • למנות ממונה שוויון לאנשים עם מוגבלות, מקרב העובדים הבכירים, בנוסף לתפקידו, אשר יפעל לקידום אמנה זו ברשות.

 

 

 

ובאו על החתום:

 

 

 

 

 

שר הפנים

 

יו"ר מרכז השלטון המקומי

 

 

 

יו"ר מרכז המועצות האזוריות

 

 

 

 

 

 

יו"ר עמותת נגישות ישראל

 

נציבת שוויון לאנשים עם מוגבלות

 


חזרה לעמוד קודם
להערות כתוב אל :
a_spid@walla.co.il